Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy


Portal Nauka Polska

Instytucje naukowe

Podstawowe informacje

Dane w bazie są gromadzone od 1990 roku i na bieżąco aktualizowane.

Za pomocą wyszukiwarki odnaleźć można informacje o:

 • jednostkach naukowych: szkołach wyższych i ich wydziałach, placówkach Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych;
 • organizacjach wspierających naukę: archiwach, muzeach, bibliotekach naukowych etc.;
 • towarzystwach, stowarzyszeniach i fundacjach naukowych;
 • instytucjach decyzyjnych i doradczych wywierających wpływ na politykę naukową państwa: Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, organach administracji centralnej, organizacjach pozarządowych.

Opis instytucji zawiera:

 • pełną nazwę;
 • adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail, adres strony www;
 • imię i nazwisko dyrektora, zastępców, przewodniczącego rady naukowej;
 • główne kierunki działalności naukowo-badawczej;
 • uprawnienia do nadawania stopni naukowych;
 • informacje o prowadzonych studiach podyplomowych i doktoranckich;
 • imienną listę pracowników począwszy od stopnia naukowego doktora;
 • tytuły wydawanych czasopism naukowych;
 • tytuły prowadzonych prac doktorskich i habilitacyjnych;
 • tytuły wykonywanych prac naukowo-badawczych i rozwojowych oraz ekspertyz;
 • nazwy jednostek podrzędnych;
 • tytuły organizowanych konferencji.

 

Jak korzystać z bazy?

Informacje znajdujące się w bazie wyszukiwać można zarówno w sposób prosty, jak i przy wykorzystaniu trybu wyszukiwania złożonego.

Wyszukiwanie proste

Umożliwia wyszukiwanie instytucji po nazwie. Wykorzystywać można dwa pola:

 1. Nazwa instytucji. Pole z wynikami wyświetli wszystkie placówki występujące w bazie pod wpisaną nazwą. Na przykład po wpisaniu frazy „katedra fizyki” jako wynik wyszukania pojawią się wszystkie katedry fizyki zarejestrowane w serwisie.
 2. Pełna nazwa instytucji. Pozwala wyszukać jedną, określoną jednostkę. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy polega na wpisaniu w polu „nazwa instytucji” określonej frazy (np. „katedra fizyki”), a w polu „pełna nazwa instytucji” nazwy szkoły (lub fragmentu nazwy), w której poszukiwana placówka jest usytuowana (np. „Szkoła Główna”), a także zaznaczenie, że wpisany ciąg znaków „zaczyna się”. Jako wynik otrzymamy rekord odnoszący się do Katedry Fizyki SGGW. Drugi sposób znalezienia wymaga znajomości pełnej nazwy placówki. Pod pojęciem pełnej nazwy rozumie się – w przypadku jednostki szkoły wyższej – pełną nazwę szkoły, nazwę wydziału i nazwę placówki. Na przykład chcąc wyszukać Katedrę Fizyki SGGW, należałoby wpisać: „Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Technologii Drewna. Katedra Fizyki”.

Wyszukiwanie złożone

Do tego wyszukiwania służy siedem pól:

 1. Miejscowość i województwo. Umożliwiają wyszukanie instytucji z danego miasta lub regionu.
 2. Klasyfikacja KBN. Pozwala na wyszukanie instytucji, które ze względu na charakter prowadzonej działalności sytuują się w jednej z 71 dyscyplin. Wyszukiwanie można prowadzić po jednej dyscyplinie. Jeśli interesują nas instytucje z kilku dyscyplin, należy wykonać kilka przeszukań.
 3. Tylko instytucje główne. Jest bardzo przydatne przy wyszukiwaniach typu statystycznego. Na przykład jeśli chcemy dowiedzieć się, ile instytucji działa w województwie małopolskim, to należy zaznaczyć – oprócz województwa – właśnie to kryterium. Jako wyniki otrzymamy rekordy z nazwami samodzielnych instytucji (instytuty badawcze, placówki PAN) oraz nazwy szkół wyższych. Bez zaznaczenia tego kryterium wygenerowany wykaz powiększony będzie o wszystkie wewnętrzne jednostki należące do uczelni.
 4. Instytucje naukowe. Zaznaczenie tej opcji pokaże jako wynik wyszukiwania wszystkie instytucje naukowe zarejestrowane w bazie.
 5. Instytucje gromadzące zbiory. Pozwala na wyszukanie takich instytucji jak archiwa, muzea czy biblioteki.
 6. Instytucje decyzyjne i doradcze. Zaznaczenie tej opcji zapewni znalezienie instytucji wpływających na politykę naukową państwa, takich jak ministerstwa, PAN, PAU etc.
 7. Towarzystwa i fundacje. W wyniku wyszukiwania otrzymamy odpowiednio: wszystkie zarejestrowane w bazie towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz fundacje działające na rzecz nauki.